Атлантическият клуб

Атлантическият клуб

Основан през 1991, Атлантическият клуб в България е независима неправителствена и нестопанска организация, посветена на насърчаването на българското участие в международните отношения, основано на централната роля на евроатлантическата общност в посрещането на международните предизвикателства на 21 век.

Като член на Асоциaцията на Атлантическия договор, Атлантическият клуб има здрави и трайни връзки с атлантически организации във всяка от страните на Алианса, включително членовете на “Партньорство за мир” и Средиземноморски диалог.

Клубът има стабилно партньорство с правителството на Бългрия, включително Министерството на външните работи, Министерството на отбраната и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Освен това, АКБ поддържа връзки с международни организации като НАТО, ЕС, ОССЕ, ЮНЕСКО, както и с влиятелни международни неправителствени организации и мозъчни тръстове.

Аудиторията на Атлантическия клуб включва представители на парламента, правителството и съдебната власт, чуждестранни дипломати, офицери, мениджъри, водещи личности от други международни организации, преподаватели и студенти.